MOBIELE
VERSIE
Algemene toeristische informatie over Istrie

Istrie.org

Logo Made in Flanders

Geschiedenis

Oud Kroatisch schrift op de ingangspoort van Hum.
De geografische ligging van IstriŽ speelt een grote rol in de geschiedenis van Istrie.
Het was de plaats waar Slavische, Romaanse en Germaanse culturen elkaar ontmoetten. Niet altijd even zachtaardig welteverstaan.

De oudste sporen van menselijk leven gaan terug tot ongeveer ťťn miljoen jaar voor Christus. Sporen daarvan zijn gevonden in een grot in de buurt van Pula. Er zijn ook veel sporen van het neolitisch tijdperk gevonden.

De bronstijd liet sporen achter van nederzettignen. De oudst gekende etnische groep in IstriŽ is de Illirische stam de Histiri. Hun nederzetting die in 177 voor Christus viel onder de Romeinse legioenen bracht Istrie in het Romeinse rijk.

Rond 45 voor Christus, Pula werd een Romeinse kolonie. Het was meteen het begin van de uitbreiding en ontwikkeling van Pula tot het economische centrum van IstriŽ. Dit alles gebeurde in de periode van Caesar.

In 42 voor Christus, de burgeroorlog tussen enerzijds het triumviraat van Octavius, Antony en Lepidus en anderzijds Brutus en Cassius zelf. De overwinning kwam toe aan het triumviraat van Octavius en aldus werd Pula - gesticht door Cassius - met de grond gelijk gemaakt. Maar snel werd Pula weer opgericht, daar het economisch te belangrijk was.

Augustus hervormde Pula tot een 'grootstad' en richtte er monumentale gebouwen op. Onder Vespasius werd het amphiteater gebouwd (het zesde grootste in de wereld).

In de 5-de eeuw, het West-Romeinse Rijk stortte in en Istrie kwam onder het gezag van de Ostrogoten... om na 60 jaar onder het gezag van het Oost-Romeinse Rijk te vallen. De Ostrogoten bleven echter niet in IstriŽ maar trokken verder door naar ItaliŽ. De Kroaten en Slovenen in het noorden kwamen in de loop van de zesde eeuw aan in Istrie maar bleven er.

In de achtste eeuw werd IstriŽ een deel van het feodale rijk van Karel de Grote.

In 1331, de Venetianen namen Pula over en bleven er tot 1797. Tegen de tijd dat de Venetianen Pula verlieten, was het slechts een 'stad' met 600 inwoners. Dit door toedoen van verschillende epidemieŽn als pest en malaria.

In 1799 kwam ook het Venetiaanse deel van Istrie in handen van de Oostenrijkers. Maar deze laatsten startten een oorlog met Napoleon en in 1805 werd IstriŽ een deel van Napoleons provincie Illiricum. Acht jaar later kwam Istrie weer onder het bewind van de Oostenrijkers. In 1859 Pula werd de belangrijkste (militaire) haven van de Oostenrijkers, waardoor Pula weer groter werd.

Het einde van W.O. I in 1918 maakte een eind aan het Oostenrijks-Hongaarse rijk, en IstriŽ viel onder het bewind van ItaliŽ. Tussen de 2 wereldoorlogen, onder het opkomende Italiaanse fascisme, was het geen prettig leven voor de inwoners van Istrie. Alle Kroatische scholen werden gesloten en alle Kroatische namen werden 'veritaliaanst'.

Tijdens W.O. II maakte IstriŽ eerst deel uit van ItaliŽ, tot de Italianen in 43 capituleerden. In 1945,Istrie werd een deel van KroatiŽ, een deel in het noorden werd deel van SloveniŽ. Pula (en Trieste) bleven echter onder Anglo-Amerikaans gezag en Pula werd twee maal gebombardeerd. In 47 kwam er een einde aan dit Anglo-Amerikaans gezag.

IstriŽ bleef vanaf dan deel uitmaken van KroatiŽ (tot 1991 binnen JoegoslaviŽ). Hoogstwaarschijnlijk ben je ondertussen de tel kwijtgeraakt, maar Istrie heeft dus - zoals Vlaanderen - vele bezetters gekend.

Meer geschiedenis (in 't Engels) vind je op de officiŽle webstek van IstriŽ


vandaag 21-7-24, laatst aangepast op 26-07-15.